Sunday, December 4, 2011

QR kooli koolitus II

Koolitused rühmadele
  • õpetajad - 10 inimest
  • tugiisikud - igast klassist 7-12 (1-3 inimest)
  • õpilased (arvutitundide õpilased 6.-11. klass)

Eemärk: QR ja TAG loomine ja kasutamine

QR raamatuprojekti olevik ja tulevik

Järgmised sammud seoses Kooli juubeliga - QR võistlus vilistlastele (otsingumäng), QR -TAG kooli galeriides, näitustel.

No comments:

Post a Comment