Sunday, December 4, 2011

WiFi päeva kokkuvõte

Tagasiside anti 420 õpilaselt, kellest Wifit kasutas sellel päeval 138.
WiFi enda sedae aga tuvastas vahemikus 11.00-13.00 362 erinevat seadme ühendumist võrku.

Õpilased soovitavad koolis wifit nutikaid telefone ja sülearvuteid kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • info otsimine inimeste, sündmuste, ainetunnis räägitu juurde
 • suhtlemine väljaspool kooli - teiste koolidega, välismaaga, viia ellu koostööprojekte
 • teha koduseid ülesandeid ja kui õpetajal läheb arvuti katki, siis mõni isegi laenaks enda oma
 • viia läbi rühmatöösid, kontrolltöösid ja tunnikontrolle

Ainetundide koha pealt soovitatakse:

 • matemaatikas on nutikas teklefon hea kalkulaatori asendaja
 • kehalises kasvatuses saab ise mõõta oma kiirust stopperiga, filmida nt. hüppeid ja oma tulemust parandada läbi analüüsi
 • muusikaõpetuses leida kiiresti vajaliku muusikaloo
 • loodusainetes leida vajalikke katseid, entsüklopeeria materjali
 • eesti keeles kirjutada lugusid, blogidesse, kasutada veebis olevat õigekeelsus sõnaraamatut
 • võõrkeeles (inglise, saksa, vene) kasutada tõlkeprogramme nagu Google translator ja lugeda materjale, teha teste
 • kunsti- ja tööõpetuses saab tahvelarvutiga teha arvutijooniseid, pilte töödelda
 • ajaloos vaadelda ajaloolisi kaarte, videoid

Usinamad osalejad klasside kaupa ja klassijuhataja:

9k, Rea Lillemets, 28 õpilast 30nest
6k, Tiia Vali, 21 õpilast, 30nest
5b, Karmen Onton, 18 õpilast, 30nest
4c, Petri Asperk, 17 õpilast, 27mest
11h, Anna Perova, 8 õpilast, 14nest
7b, Maria Momblat, 13 õpilast, 22est

WiFi päeva kajastas ka PGTV - http://www.youtube.com/watch?v=YUIhkkXw7wA&feature=youtu.be


No comments:

Post a Comment