Sunday, December 4, 2011

Turvalisuse koolitused

Koolitused e-ohutusest ja turvalisusest seoses avatud WiFi-ga.

  • Koolitused ainetundides: 4.-11. klass, osaliselt Politsei kaasabiga (november-detsember)
  • Koolitused 8. ja 9. klass - veebipolitsei Antero külaskäik, loeng (detsember - jaanuar)
  • Ekskursioon Politseisse 10p, 11p, 12hp (jaanuar-veebruar)
  • Turvalise interneti nädal 2012 veebruar - Targalt Internetis noortepaneel ja 11.-12. klassid viivad läbi koolitused õpilastele (veeruar)


No comments:

Post a Comment