Friday, September 30, 2011

Blogi mõte

Eesmärgiks on luua komplektne süsteem, kus on kasutusel õpilaste ja õpetajate mobiiliseadmed kooli tervel territooriumil. Süsteem koosneb kahe erineva lahenduse kasutuselevõtul ning nende kasutuse korraldamisel nii, et see oleks kasutajasõralik ja lihtne nii õpilasele kui ka õpetajale.

Projekti komplekssuse tagab „märgi“ iseloom, millega luuakse nutikas paberipind.

Tehnoloogiline selgitus ja ajalugu:

· Esimene tehnoloogia on QR (Quick Response code), mis on loodud 1994a ja sellel on kokku lepitud ISO standard 2006 aastast. Sellega seoses on üle maailma ja ka Eestis välja pakutud mitmeid lahendusi (klassi tunniplaani edastamine ainekabineti ukse juures oleval stendil Tallinna Ülikoolis; firmade ja isikute reklaam nt. firma visiitkaadil, uksel jms). Pelgulinna Gümnaasiumis oleme vastavat süsteemi testinud õpilastega läbi seiklusmängu, kus tuleb leida koolimaja pealt prinditud „nupuke“, see lahti kodeerida ja ära lahendada ning tulemus õpetajale teatada/postitada kooli FaceBook õpikeskkonda. Käesoleval juhul aga sooviks astuda sammukese edasi.

· QR tehnoloogiast edasi on Microsoft loonud oma Tagg-imise süsteemi http://tag.microsoft.com mis on veidi värvikirevam kuid pakub ka võimaluse tagasisideks, kes ja kui palju on vastavat „märki“ avanud.

Näide QR: http://www.youtube.com/watch?v=IphTJHiKGos

MS Tag: http://www.youtube.com/watch?v=g2BtyGJe_dA

No comments:

Post a Comment