Friday, September 30, 2011

Raamatute valik

Oleme jaganud valitud raamatud järgmistesse kategooriatesse soovituslugemise alusel klasside järgi, mille leiate paremalt äärelt.

Valiku aluseks on olnud kohustuslik kirjandus, kui palju internetis vastava autori või raamatu kohta põnevat leidub.

Kogutud lingid on eesti, inglise, vene või saksa keeles, kuna vastavaid keeli õpetatakse meie koolis. Mõned videod on ka autori emakeeles, kuna on tore oma kõrvaga kuulata võõraid keeli.

Raamatute tervikloetelu leiate siit:

http://tarkraamat.blogspot.com/p/kokkuvote.html

No comments:

Post a Comment