Friday, September 30, 2011

Nutikas sein

· QR tehnoloogia tutvustamine õpilastele (7-11 klass) ja koolitus õpetajatele (ainekabinettide juhatajad)

· Õpilastega koostöös luuakse ainekabinettide ja õppeainete tutvustused

· Tutvustused laetakse internetti (blogi või infoleht)

· QR tehnoloogiat kasutades luuakse ainekabinettide juurde lingid tutvustustele, millise ainekabinetiga on tegu, mida seal õpetatakse kui ma muud huvitavat, mis vastavat õpetajat, ainet iseloomustavad.

· QR koodid kleebitakse ainekabinettide juurde seinale

· QR kodeering on tänapäeva maailmas enam ja üsna kiiresti leviv tehnoloogia, samas nad ei võimalda tagasisidestamist, teisalt jälle info edastamine ei vajagi alati tagasisidet palju vastavat „linki“ vaadatud on, mis oli oluline „nutika raamatu“ puhul

No comments:

Post a Comment